หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพียง 24 ล้านบาท เอาไปสร้างเมรเผาผี ทำบุญเอาไปชาติหน้า only 8 millions usd

หลวงตามหาบัว พระอรหันต์ ได้นิพพานไปแล้ว เมื่อ 30 มค 54 ทิ้งธรรมะดีที่สุดไว้ให้เรากราบไหว้ คือ พระ พุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ เป็นคำสอนตรงที่สุด ครั้งที่ท่านยัง ไม่ละสังขาร ลูกหลานที่ติดตามคำสอนท่านมาทั้ง ทาง ทีวี ทั้งสถานีวิทยุแม่หลัก 103.25 เมกซ์เฮร์ท ตลอด 24 ชม ออนไลน์ไปทั่วโลก พวกเราชาวกตัญญู รู้คุณ โปรดฟัง ธรรมะของท่าน ปฏิบัตตามคำสอนของท่าน ทั้งกาย กรรม วจีกรรม มโนกรรม เพื่อ ปิดอบายภูมิ ให้ได้ ตามคำตรัสขององค์สมเด็จพระศาสดา บอกพระอานนท์ คนไปนรกเท่ากับขนโค ได้เกิดเป็นมนุษย์ เทโว เท่ากับ เขาโค แล้วเราจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนของขนโค หรือเขาโค ถ้าทำบาป ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ไม่มีศีล ห้า มีหวังได้เป็น ขนโค แล้วอีก 320000 ปีมนุษย์ จึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ อีกครั้งภัทรศิริwww.healthcaresiri.co.cc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น