หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หัวล้านหัวเหลืองเป็นเร่องของชาวพุทธ แต่หัวหงอกหรอกตาดูแก่เฒ่า


คนเราเกิดมาถ้าบวชเสียได้ก็สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งกาย การอยู่กับสิ่งแวดล้อมยุคแห่งการดูบุคลิกหน้าตา บางคนอายุแค่ 30กว่าๆก็หัวหงอกแล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคงจะเป็นเพราะมีสารพิษในร่างกายมากหรือฮอโมนเพศวิปริต จึงไปพิชิตให้สีผมเปลี่ยนเป็นขาว เร็วขึ้นผิดกับสมัยโบราณ คนอายุ 60ปีไปแล้วจึงจะมีผมหงอกกัน ผิดกับสมัยโรคเจริญแต่ร่างกายมนุษย์ ศีลธรรมจรรยา มนุษย์กับเลวลง คนจำนวนมากมีความโลภ โกรธหล คุณธรรมน้อยลง ศีลธรรมเสื่อมลง เวรกรรมจากการกระทำบาปของมนุษย์ ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วลงกว่าก่อน อายุลดลงการตายด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากเราไปตามฝรั่งมากไปเช่นเมื่อก่อนคนทางเอเซีย จะมีภูมิปัญญามาห้าพันปีในการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร รักษาโรค คนสมัยนั้นจึงมีอายุยืน ไม่เป็นโรคฝีร้ายหรือมะเร็งเหมือนสมัยนี้ แทนที่เรามีวิวัฒนาการทางแพทย์เจริญเท่าไรดูคนจะตายอายุสั้นขึ้นๆกว่าแต่ก่อน ดังนั้นเราควรจะหันกลับไปทบทวนการใช้สมุนไพรดูแลร่างกาย ดีกว่า เช่นใช้สมุนไพรเป็นนำมันใส่ผม ใช้สมุนไพร สระผม ย้อมผม ใช้สมุนไพร บำรุงร่างกาย เช่นบำรุงตับอ่อน ให้ฟื้นกลับมาทำงาน เหมือนเดิม ไม่ใช่คนเป็นเบาหวานตับอ่อนเสื่อมก็ปล่อยให้ตับอ่อนเสเอมไป ไม่เป็นไรหมอปัจจุบันเก่งสามารถทำอินซูลีนเทียมได้ปล่อยให้ตับอ่อนมันเสื่อมและตายไป เรามีอินซูลินเทียมแทนตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ และในที่สุด วงการแพทย์ก็เจริญไม่จริงเพราะวันหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนจากกินอินซูลินเป็นฉีด แทนการกินเพราะกินไม่ได้ผล และเมื่อฉีดไปๆ สักระยะหนึ่งก็ฉีดไม่ได้ผล โรคหัวใจตามมา โรคแผลเน่าตามมา มะเร็งตามา แพทย์แผนปัจจุบันรักษาที่ปลายเหตุ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ และมรรค มี องค์ 8อธิบายเร่องนี้คงต้องพูดกันหลายวันเท่ากับพระไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์ เป็นอันว่าท่านตรัสว่าต้องแก้ที่ เหตในเร่องนี้คือตับอ่อนไม่ทำงานมันเสื่อมเราต้องแก้ท่เหตุคือให้ตับอ่นมันทำงานได้เหมือนเดิมคือต้องหาอาหารสมุนไพรที่ตับอ่อนต้องการให้เขาฟื้นฟูให้ตับอ่อนรีเจนเนอร์เลชั่น ให้เขากลับมาผผลิตอินซูลินได้เหมือนเดิมเท่านี้ เบาหวานก็จะหายไป น่าสนใจผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โดย ดรใ เพิ่มพงศ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ ได้แยกสายพันธ์ แบคทีเรียที่ได้จากธรรมชาติเรียกว่าแลคโตบาซีลัส มาผสมสมุนไพร ฮ่องเต้ และสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาของชาวบ้านมาทำอาหารเคร่องดึ่มสมุนไพร ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค เช่นโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009 ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต เช่นความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ระบบย่อยอาหารเช่น กระเพราะลำใส้ ไตพิการ อาหารไม่ย่อย ระบบกระดูกเส้นเอน เช่นหมอนรองกระดูกอักเสพ ปวดหลังปวดเอว อัมพฤก อัมพาต ระบบอวัยวะภายใน เช่นปวดประจำเดือน ตกขาวมะเร็งมดลูก เมื่อร่างกายได้อาหารและมีภูมิต้านทานก็จะหายจากโรค ต่างไปเอง ดูรายละเอียดเร่องแลคโตบาซีลัส ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรได้ท่ www.patsiri.com