หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ไม่มีอะไรอีกแล้วจะยิ่งใหญ่ และหนีความตายได้พ้น

ไม่มีใครจะรู้อะไรได้หมดทั้งโลกนี้และโลกหน้า ว่าไว้ได้เป็นจริงทุกสรรพสิ่ง ตามที่พระพุทธองค์ตรัส ถูกต้องแน่ชัดที่สุด ไม่มีเก่าว่าโบราณ ล้าสมัยแต่อย่างใด ตามที่องค์ท่านกล่าว เกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครแก้ได้ แล้วหลังการตายไม่มีใครทำนายถูก นอกจากพระพุทธองค์ๆเดียวเท่านั้น รีบทำบุญเพราะเกิดมาเป็นคนนั้นยากนักที่จะได้เกิด นับว่าประเสริฐ ยิ่งนัก แต่จะมีใครสักกี่คน ที่ตายไปแล้วได้ไป สวรรค์ แต่กลับตกนรก หมกไหม้ไปกันหมด โดยเฉพาะคนคดโกง ทำบาป ไม่ศีลมี แต่โลภโกรธ หลง พะวง แต่กิเลส ตันหา ราคะ มีเวลาอีกน้อยมาก อย่างดีก็ไม่เกิน 120 ปี น้อยกว่า นางวิสาขา แล้วจะว่าโลกเจริญกว่าเมื่อ เมื่อ 2553 ปีกว่ามา ได้อย่างไรการแพทย์กว่าพัฒนา มี ct scan search find out หาโรคร้ายแต่ก็ตายด้วย มะเร็ง เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง อัมพาต ผิดกับสมัยก่อน การแพทย์ สมัย พ่อชีวก สมัยพุทธเจ้า ให้กิน ด้วยสมุนไพร น้ำมูด แช่ มะขามป้อม ลูกสมอ แข่ปัสสาวะ หายโรคหายภัย นั่ง สมาธิ ได้ญาน สำเร้จอรหันตผล ได้โสดาบัน เช่นนาง วิสาขา อายุกว่า 120 ปี แต่ดูเหมือน สาวคราว อายุ 17 ตัวหอมไปทั้งกาย ตายไปได้สวรรค์ สมบัคิ ตอนนี้ท่านยังมีอายุเป้นเทพ อยู่บนสรรค์ นานหลายหมื่นปีมนุษย์ ผุดผ่องยิ่งนักเสวยทิพย์สมบัติ ตอนเป็นมนุษย์ ท่านสร้างวัดวาอาราม ขายทองไปแสนโกฐ เอาเงินมาสร้างวัด
รีบทำบุญถือศีล งดทำบาป พ่อแม่ในบ้าน คือพระอรหันต์ ไปไหนมา ก่อนเข้าบ้าน ซื้ออาหารการกินไปฝากเท่านี้ก็กุศล หนักหนาแล้ว
ภัทร
www.patsiri.com

อ้างถึง: PerfSpot.com (ดูบน Google Sidewiki)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น